Visualització de contingut web

El servei Universal

Segons la Llei 11/2022 de Telecomunicacions, l'accés a les xarxes de banda ampla (més de 30 Mbps) no constitueix un servei públic. No hi ha un dret d'accés a xarxes de banda ampla per a tots els ciutadans. Es tracta d'un servei que ha de prestar-se en règim de lliure competència pels operadors de telecomunicacions.

No obstant això, la Llei sí que garanteix per a tots els consumidors un conjunt definit de serveis amb independència de la seua localització geogràfica, en condicions de neutralitat tecnológica, amb una qualitat determinada i a un preu assequible. Aquests són:

  • Accés a una connexió a la xarxa pública de comunicacions electròniques des d'una ubicació fixa sempre que les sol·licituds es consideren raonables.
  • La connexió ha de permetre realitzar l'accés a un conjunt mínim de serveis com poden ser les telefonades i videotelefonades, correu electrònic, motors de cerca, etc. (Annex III de la Llei de Telecomunicacions). La connexió a la xarxa pública de comunicacions haurà de permetre comunicacions de dades de banda ampla a una velocitat en sentit descendent de 10 Mbps.
  • Telefònica d'Espanya (Movistar) és l'operador designat per a la prestació del servei universal, independentment de la seua localització geogràfica.
  • S'adoptaran mesures específiques per a garantir que els consumidors amb discapacitat, rendes baixes o amb necessitats socials especials tinguen accés a tals serveis.

Les reclamacions dels usuaris respecte al servei universal, que no hagen pogut resoldre's directament amb l'operador designat, podran dirigir-se a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions.

Per a qualsevol dubte o comentari contactar a través de l'apartat: