Visualització de contingut web

Qui som

El Portal de Banda Ampla de la Comunitat Valenciana pretén ser l'eina fonamental de difusió i intercanvi d'informació entre persones, empreses i administracions públiques respecte a l'extensió de les xarxes de banda ampla d'alta i molt alta capacitat a la Comunitat Valenciana.

L'objectiu bàsic és contribuir a la millora de la connectivitat en zones rurals.

La gestió d'aquest portal correspon a la Direcció General d'Innovació, òrgan integrat en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. Compta amb la col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.