Visualització de contingut web

Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions

L'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions és dependent de la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Ministeri d'Economia i Empresa.

Aquesta oficina constitueix el mecanisme específic establit per a facilitar informació i tramitar les reclamacions que tinguen com a causa la controvèrsia entre usuaris i operadors de telecomunicacions. 

Què es pot reclamar?

Aquesta oficina és competent per a resoldre reclamacions en relació amb:

 • Disconformitat amb la factura rebuda.
 • Negativa o demora en instal·lació de línia.
 • Negativa o demora en tràmit sol·licitud baixa.
 • Negativa o demora en portabilitat de número o selecció d'operador.
 • Contractació no sol·licitada.
 • Avaries i interrupcions del servei.
 • Incompliment d'ofertes per l'operador.
 • Incompliment del dret de desconnexió.
 • Depòsits de garantia.
 • Falta de comunicació de modificacions contractuals.
 • Altres conflictes que puguen sorgir en matèria dels drets dels usuaris finals regulats en el Reglament aprovat pel RD 899/2009.