Visualització de contingut web

Normativa

Europea

Estatal

  • LLei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions.

  • Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat.

  • Reial Decret 462/2015, pel qual es regulen instruments i procediments de coordinació entre diferents Administracions Públiques en matèria d'ajudes públiques dirigides a afavorir l'impuls de la societat de la informació mitjançant el foment de l'oferta i disponibilitat de xarxes de banda ampla.