Visualització de contingut web

Datos de cobertura

La situació actual del desplegament de xarxes de banda ampla a la Comunitat Valenciana és bona respecte a la mitjana nacional i molt destacada respecte a la mitjana de la Unió Europea, perquè més del 90% de la població gaudeix de cobertura de més de 100 Mbps.

La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital elabora un informe anual detallat de la situació de cobertura. Aquests són les últimes dades disponibles:

No obstant això, si es fa una anàlisi territorial, la situació és molt diferent en les zones rurals i d'interior respecte als municipis de més de 5.000 habitants i en zones costaneres. Així mateix, la cobertura en àrees d'activitat econòmica com els polígons industrials és relativament baixa.

Aquest dèficit de cobertura es deu al fet que en un mercat liberalitzat com el de les telecomunicacions, les inversions es concentren en zones en la qual els operadors poden obtindre una certa rendibilitat, zones típicament caracteritzades per una alta demanda i una elevada concentració d'usuaris potencials.

Per això, es fa necessària la intervenció pública.

Atés que la normativa europea només permet intervenció pública en aquelles zones en la qual no existisca infraestructura de banda ampla, això és, per damunt de 30 Mbps (i que no estiga previst que la tinguen en els tres pròxims anys) és fonamental determinar amb precisió la llista oficial de zones sense cobertura, ja que si una zona no té cobertura però no consta com a tal en aqueixa llista no es podrà tindre en compte en els programes d'ajudes públiques. Aquestes zones sense cobertura de banda ampla són les anomenades zones blanques.

La llista de zones blanques és elaborada anualment per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals amb input dels operadors de telecomunicacions, Administracions Públiques i la resta d'agents implicats:

És important que si es detecta un error en la llista (típicament, que una zona no té cobertura però no apareix com a zona blanca) es comunique a través de la pestanya de Contacte i Consultes en aquesta web, de manera que puga ser esmenat.