Visualització de contingut web

Contacte i consultes

FORMULARI DIRIGIT A AJUNTAMENTS REFERENT A CONSULTES RELATIVES A LA BANDA AMPLA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El present formulari té per objecte que qualsevol Entitat Local puga dirigir consultes o altres qüestions relatives als serveis de banda ampla en el seu municipi.

Aquesta via és d'especial importància per a determinar zones que no tenen cobertura però no són considerades com a blanques oficialment.

Per a això es pot escriure la consulta en aquest formulari, i adjuntar arxius si es considera necessari. Tot això sense perjudici que puguen utilitzar els procediments formals per a comunicar-se amb la Generalitat Valenciana. Se sol·liciten així mateix les dades de contacte de l'interlocutor de l'Ajuntament per a remetre resposta.

Moltes gràcies!

Formulari Entitats Locals

Contacte i consultes - Ajuntaments

Els camps amb * són obligatoris

DADES DE CONTACTE

Prova de verificació
 

Visualització de contingut web

Protecció de dades - Formulari sol·licitud d'Informació Ajuntaments

El responsable del tractament de les dades que està proporcionant en aquest formulari és:

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INDÙSTRIA, COMERÇ I TURISME

Plaza Gabriel Miró, 7

03001 ALACANT

El tractament s'identifica com a "Formulari sol·licitud d'Informació Ajuntaments" i la seua finalitat és REBRE CONSULTES RELATIVES ALS SERVEIS DE BANDA AMPLA PER PART DE LES ENTITATS LOCALS.

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a rectificar-los i a suprimir-los, així com a limitar o oposar-se al tractament d'aquests, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Podran exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament, acreditant la identificació de la persona interessada, o bé accedint al tràmit telemàtic de la seu electrònica de la Generalitat (si es disposa de certificat digital).