Visualització de contingut web

UNICO – Indústria i Empreses

Ajudes per a l'execució de diverses accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Actuacions de millora de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, així com altres àrees d'alta concentració empresarial com a parcs empresarials, vivers d'empreses i parcs tecnològics o científics.
 

L'objectiu de cada projecte susceptible d'acollir-se a aquestes ajudes ha de consistir a proporcionar cobertura de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, en la totalitat o part de les zones elegibles pertanyents a un àmbit de concurrència.

S'estableix com a àmbit de concurrència el de cadascuna de les províncies de la Comunitat Valenciana.

S'assigna a cadascuna de les zones de concurrència les quantitats, en euros, següents:

  • Alacant 2.299.000 euros
  • Castelló 1.213.000 euros
  • València 2.873.500 euros


La intensitat de l'ajuda serà del 80 per cent del cost de tots els conceptes subvencionables, amb un màxim de la quantitat d'ajuda establida per a cada àmbit de concurrència.

Informació i presentació de l'ajuda

SEGUIMIENT