Visualització de contingut web

Altres ajudes

Programes d'ajuda:

 • UNICO Banda ampla

Ajudes per a proveir serveis de banda ampla de molt alta velocitat (més de 300 Mbps simètrics, escalables a 1 Gbps), a les zones sense cobertura adequada ni previsions per a la seua dotació en els pròxims tres anys, a través de la concessió d'ajudes als operadors pertanyents al sector privat.

 • Programa UNICO-5G Xarxes Pasives

Ajudes per a provisió del conjunt d'infraestructures passives que possibiliten proporcionar serveis de comunicacions mòbils de banda ampla de molt alta velocitat en zones on no existeix cobertura mòbil amb tecnologia 4G a una velocitat mínima de 10 Mbps.

 •  Programa UNICO-5G Xarxes Actives

Ajudes per a provisió del conjunt d'equipament actiu i infraestructura auxiliar necessària per a la provisió de servicis de comunicacions mòbils amb tecnologia 5G en zones on no existix cobertura mòbil 4G amb servici mínim de 50 *Mbps.

 •  Programa UNICO-5G I+D

Programa que té la finalitat de promoure la transformació digital a través de la investigació, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de les tecnologies de 5G avançat i 6G. Estes ajudes es configuren com una mesura de suport a la I+D+i empresarial, centrada en les fases d'aplicació de nou coneixement per al desenvolupament i millora de tecnologies que incrementen la resiliència i capacitat competitiva a mitjà i llarg termini de les empreses espanyoles, accelerant el desenvolupament d'ecosistemes d'innovació en 5G i 6G i també de ciberseguretat 5G.

 •  Programa UNICO I+D 6G

Ayudas públicas para la financiación de infraestructuras de investigación y adquisición de equipamiento científico-técnico necesario para las tecnologías 5G avanzado y 6G, así como la financiación de proyectos de I+D en 5G avanzado liderados por empresas españolas.

 •  UNICO Sectorial 5G

Ajudes per a l'execució parcial d'inversions per a "Desplegament de xarxes 5G i innovacions 5G" Les actuacions regulades a l'empara d'aquest projecte contribuiran a donar suport al desplegament de 5G en activitats econòmiques clau.

 •  UNICO-5G Xarxes Backhaul

Ajudes a la connectivitat d'emplaçaments mòbils mitjançant fibra òptica en el marc del programa de UNICO 5G Xarxes-Backhaul Fibra Òptica.

Aquestes ajudes impulsaran i acceleraran el desplegament de la tecnologia 5G en poblacions disseminades, carreteres i ferrocarrils nacionals i transfronterers i en determinades zones del territori nacional per a aconseguir una cobertura mòbil de 5G del 75% de la població en 2025.

 •  UNICO Demanda Rural

Ajudes per a la configuració d'un servei majorista que permeta la contractació d'un servei minorista assequible de connexió de banda ampla a una capacitat mínima de transmissió de 100 Mbps, principalment en zones rurals.

 •  UNICO Demanda Bono pyme

Bons de connectivitat destinats a empreses de 0 a 50 treballadors que contracten amb un operador de telecomunicacions un accés a Internet de banda ampla de 100 Mbps/s o una millora de la velocitat d'accés de què disposen juntament amb un o més serveis de comunicacions electròniques associats a la connectivitat.

 •  UNICO-Bono Social

"Bons digitals" destinats a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats des d'una ubicació fixa amb una velocitat mínima de 30 Mbit per segon en sentit descendent en condicions d'hora punta, subministrat amb la tecnologia més adequada, en cada cas, a fi de respectar el principi de neutralitat tecnològica per a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

 •  UNICO-Serveis Públics

UNICO Serveis Públics:Aquest programa permetrà finançar infraestructura de banda ampla amb velocitats de, almenys, 300 Mbps, escalables a 1 Gbps en centres de referència com ara hospitals, centres de salut, centres educatius i de formació i altres centres en els quals es presten serveis públics i reforçar la seua connectivitat. El pressupost del programa és de 150 milions d'euros..

 •  UNICO IPCEI

Subvencions atorgades en règim de concurrència no competitiva per l'Orde *ETD/1236/2023, amb caràcter excepcional i per raons d'interés públic, social i econòmic, que comprenen actuacions dirigides a donar suport a la contribució d'Espanya en els Projectes Importants d'Interés Comú Europeu .

 • IVACE Modernització de polígons

Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestuctures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.