Visualització de contingut web

Altres ajudes

Programes d'ajuda:

  • UNICO Banda ancha

Ajudes per a proveir serveis de banda ampla de molt alta velocitat (més de 300 Mbps simètrics, escalables a 1 Gbps), a les zones sense cobertura adequada ni previsions per a la seua dotació en els pròxims tres anys, a través de la concessió d'ajudes als operadors pertanyents al sector privat.

  • Programa UNICO-5G Xarxes

Ajudes per a provisió del conjunt d'infraestructures passives que possibiliten proporcionar serveis de comunicacions mòbils de banda ampla de molt alta velocitat en zones on no existeix cobertura mòbil amb tecnologia 4G a una velocitat mínima de 10 Mbps.

  • UNICO Sectorial 5G

Ajudes per a l'execució parcial d'inversions per a "Desplegament de xarxes 5G i innovacions 5G" Les actuacions regulades a l'empara d'aquest projecte contribuiran a donar suport al desplegament de 5G en activitats econòmiques clau.

  • UNICO-5G Xarxes Backhaul

Ajudes a la connectivitat d'emplaçaments mòbils mitjançant fibra òptica en el marc del programa de UNICO 5G Xarxes-Backhaul Fibra Òptica.

Aquestes ajudes impulsaran i acceleraran el desplegament de la tecnologia 5G en poblacions disseminades, carreteres i ferrocarrils nacionals i transfronterers i en determinades zones del territori nacional per a aconseguir una cobertura mòbil de 5G del 75% de la població en 2025.

  • UNICO Demanda Rural

Ajudes per a la configuració d'un servei majorista que permeta la contractació d'un servei minorista assequible de connexió de banda ampla a una capacitat mínima de transmissió de 100 Mbps, principalment en zones rurals.

  • UNICO Demanda Bono pyme

Bons de connectivitat destinats a empreses de 0 a 50 treballadors que contracten amb un operador de telecomunicacions un accés a Internet de banda ampla de 100 Mbps/s o una millora de la velocitat d'accés de què disposen juntament amb un o més serveis de comunicacions electròniques associats a la connectivitat.

  • UNICO-Bono Social

"Bons digitals" destinats a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats des d'una ubicació fixa amb una velocitat mínima de 30 Mbit per segon en sentit descendent en condicions d'hora punta, subministrat amb la tecnologia més adequada, en cada cas, a fi de respectar el principi de neutralitat tecnològica per a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

  • UNICO-Serveis Públics

UNICO Serveis Públics:Aquest programa permetrà finançar infraestructura de banda ampla amb velocitats de, almenys, 300 Mbps, escalables a 1 Gbps en centres de referència com ara hospitals, centres de salut, centres educatius i de formació i altres centres en els quals es presten serveis públics i reforçar la seua connectivitat. El pressupost del programa és de 150 milions d'euros..

  • IVACE Modernització de polígons

Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

  • Red.es: Accés de banda ampla fixa d'alta velocitat a 30 Mbit/s 2022

Ajudes destinades a facilitar la contractació per part dels usuaris finals de serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat en ubicacions que no disposen de serveis adequats, com pot ser la població en disseminat, o zones concretes de determinats nuclis on els operadors no han realitzat els desplegaments de les seues xarxes, no disposen d'ofertes de serveis de banda ampla fixa comparables als quals contracten la majoria de la població.