Visualització de contingut web

Accés a infraestructures físiques

Segons dades de la Comissió Europea, els treballs d'obra civil, ascendeixen com a mitjana a la Unió Europea a un 80% del cost total del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques, per la qual cosa s'han previst mesures a nivell europeu per a reduir aquests costos, mitjançant l'establiment de drets d'accés a infraestructures físiques existents, la coordinació d'obres civils i la millora en l'accés a la informació sobre infraestructures existents, obres civils previstes i procediments aplicables a la concessió de permisos.

Tota aquesta informació és reunida en una web, el PIU (Punt d'Informació Únic). Portal desenvolupat pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital:

Aquestes mesures són establides per la Directiva 2014/61/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, on es van establir una sèrie de mesures encaminades a la reducció del cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat. Al seu torn, aquestes mesures van ser transposades a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 330/2016, de 9 de setembre.